21. 10.


Výběr z obsahu

Ubuntu 9.10 na HTC HD2 Hra pro všechna Windows Mobile zařízení s originálním ovládáním Windows 95 na Windows Mobile zařízeních (+ MS-DOS 7.1) Převod videa do (nejen) WVGA rozlišení i s titulky Google Android 2.1 s HTC Sense na vašem zařízení! Emulujte PlayStation na Windows Mobile! Nezbytné spouštěcí rozhraní a knihovny pro provozování většiny moderních aplikací. Velká recenze HTC Touch HD T8282 O centimetr tlustší a 3150mAh silnější! HTC Universal: Adhesive Tape Tuning (Shelby GT500KR) Ångström Opie 1.2.3 na HTC Universal: Pohled uživatele Linux na HTC Universal: Zcela nové možnosti! 8 palcové Sony Vaio VGN-P92KS s 2GHz Atomem a 1600x768 displejem

Odkazy

Partneři:Stahujte neomezeně s rapidzasms.cz

Toplisty, katalogy:


Statistiky
Vyberte si kategorii ve vrchní části stránky.


KeePassPPC 0.4.6

Pokud pou?íváte velké mno?ství různých důle?itých jmen a hesel například pro přihlá?ení k bankovním účtům, e-mailovým schránkám, zabezpečeným internetovým slu?bám, PIN kódy ke kreditním kartám, bezpečnostním systémům a podobně, mohlo by být pro vás výhodné v?echny tyto významné informace ulo?it v jedné neprolomitelně zakódované databázi. Tato aplikace to umo?ňuje s bezprostředním přehledem a funkčností.

Po prvním spu?tění se aplikace nebude ptát na heslo, proto?e je?tě ?ádné neexistuje, to vytvoříte a? poté, co začnete vkládat informace do databáze (jména, hesla [ta je mo?né dokonce při zadávání náhodně vygenerovat] a dal?í), ke ka?dému záznamu lze přiřadit speciální ikonku. Samotné skupiny a podskupiny pro zařazení jednotlivých informací mů?ete samozřejmě vytvářet, měnit, nebo mazat (nástroje k těmto úpravy a pro práci se záznamy najdete v nabídce ?Edit?, mo?nosti pro správu celých databází v nabídce ?File?).

Nejdůle?itěj?í je v?ak Master Key, kterým je zakódována celá databáze. Při pří?tím otevření máte přístup ke v?em svým heslům a informacím a? po jeho zadání. Jakmile ho zapomenete, k datům se ji? nedostanete (pokud je nemáte zálohované), proto pozor! Tento klíč se mění v nabídce ?Tools? -> ?Change Master Key?. Jestli?e zatrhnete ?Use Master Password AND Key File?, mů?ete navíc vybrat i soubor, který bude nutný (kromě klíče) k odemčení databáze, co? přiná?í je?tě vět?í zabezpečení a jistotu, ?e se nikdo nedostane k va?im datům. ?patný klíč lze toti? zadat pouze třikrát.

Dal?í informace a verze pro star?í verze OS najdete zde na stránkách autora.

Download
Twitter


Vyhledávání
Twiter